Misyon & Vizyon

Misyon

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; yeterli mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, en iyi hizmete odaklı, takım çalışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı, çağdaş, ulusal değerlerimize ve Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı (1) Çocuk Gelişiminde Ön Lisans mezunu yardımcı elemanlar, (2) Sağlık Sektöründe Tıbbi Görüntüleme Teknikerler ve (3)Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerler yetişmesini sağlamaktır.  Sağlık uygulama hizmet alanlarında iki yıl gibi kısa bir sürede 3.basamak hastaneler ve kreş, anaokul ve özel bakım merkezlerinde uygulama imkânı ile mezunlar vermektir. Mezunlarımız yoğun iş yükü altında dahi, yardıma muhtaç insanlara hizmet etmekte olduklarını sürekli hatırda tutacak şekilde hassasiyet sağlamaya çalışmak, ‘en iyi hizmeti en iyi iletişim içinde’ sağlanmasına hazırlamak hedeflerimizdendir.

 

Vizyon

 

Batı Karadeniz bölgesinde sağlık hizmetleri alanında öğrenci tercihlerinde ilk sırada yer alan meslek yüksekokulu olmaktır. Çalışan mezunlarının en az %80’inin aldığı meslek yüksekokul eğitimi alanında hizmet veriyor olması vizyonumuzdur. 2023 yılına kadar mesleki eğitimlerin uygulama aşamalarında simülasyon eğitimi laboratuvarı kurmak hedefimizdir.

DUYURULAR

Top