Tarihçe

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; 

Eğitim öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2013 yılında Bolu Meslek Yüksekokulunda “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü” altında ‘Tıbbi Görüntüleme Teknikleri’,  “Dişçilik Hizmetleri Bölümü” altında ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ programları ile başlamıştır. 2015 yılında ‘Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü’  altında ‘Çocuk Gelişimi Programı’nın kurulmasıyla birlikte okulumuz Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ismini almıştır. 2017 yılında Çocuk Gelişimi Programımız öğrenci alımına başlamıştır ayrıca aynı yıl içerisinde “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü” altında “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programı da kurulmuştur. 2018 yılında öğrenci alımına başlayan bu program ile birlikte Yüksekokulumuz bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden 4 bölüm bulunmaktadır. 2019 yılında ilk ve acil yardım programı açılmış olup öğrenci alınmamıştır.

 

Nitelikli sağlık personeli yetiştirme amacına yönelik olarak çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı yeni programları geliştiren ve uygulayan öncü bir kurum olmayı hedefleyen Yüksekokulumuz, teorik eğitimi uygulama ile desteklemektedir. Meslekle ilgili kurum ve kuruluşlarda okulun ilk günlerinden itibaren pratik uygulamalara katılan öğrencilerimiz, bu sayede kazandıkları teorik bilgileri uygulama ve mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme olanağına sahip olmaktadır. Yüksekokulumuz, Üniversitemizin stratejik planı doğrultusunda konulmuş hedefleri en iyi şekilde gerçekleştirmek için tüm paydaşları ile işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler esas alınarak hazırlanan bu idare faaliyet raporu, 2019 yılı sonu itibariyle mali, fiziksel ve insan kaynakları ile ilgili olarak Yüksekokulumuzun mevcut durumunu yansıtmaktadır.

DUYURULAR

Top