Hakkında

İlk ve Acil Yardım Programı 2 yıllık örgün eğitim vermektedir. Programının temel hedefi hastalık ya da kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak Acil Yardım Teknikerleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri ilk ve acil yardım teknikerliği mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla üniversite ve devlete bağlı tüm hastanelerde ve 112 İl Ambulans Servislerinde staj yaparlar.

Programın Amacı: Her türlü sistem travmasını tanıyarak uygun acil yaklaşımı planlayabilecek; hasta/kazazedelerin esas tedavileri yapılıncaya kadar geçen sürede, muhtemel kritik durumları tanıyarak zorunlu acil bakımı uygulayabilecek ve yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici temel ve ileri yaşam desteği verebilecek; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilecek; nitelikler taşıyan ‘Acil ve İlk Yardım Sağlık Teknikerliği’ mezunları yetiştirmektir.

Çalışma Alanı: İlk ve Acil Yardım Teknikerleri, özel veya resmi ambulans servislerinde, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. 

Mezuniyet Koşulları: Öğrencinin 30 günlük yaz stajı da dâhil olmak üzere programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması gerekmektedir.

Yatay Geçiş : Eş değer programlara geçiş yapılır.

Dikey Geçiş : İlk ve Acil Yardım Programını başarı ile bitirenler; ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına geçiş yapabilmektedir

DUYURULAR

Top