Hakkında

Programın Amaçları

Tıbbi kayıt ve dokümanları işleyebilen, tıbbi terminolojiyi bilen, on parmak F Klavyeyi iyi kullanan, hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası  sistemlere göre kodlamasını yapabilen, insan ilişkilerinde deneyimli ara elemanların sağlık sistemimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Misyonu: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının misyonu, insanlığın gelişimine hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilen; tıbbi belge ve dokümanları kaydedip arşivleyen, basılı veya elektronik ortama kayıtlı bilgi ve belgeleri derleyen, tıbbi terminolojiye hakim, yazılı ve sözlü iletişim kurarak sağlık hizmeti alan ve verenlere zaman ve emek tasarrufu sağlayan, etik kurallara saygılı meslek mensuplarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında yetişmiş tıbbi sekreterler ve sağlık elemanlarını topluma kazandırmaktır.

Vizyonu: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının vizyonu, tıbbi dokümantasyon alanındaki her türlü yeniliği ve gelişmeyi ulusal- uluslararası öğrenci standartları ile takip ederek eğitim kalitesini yükseltip, tıbbi sekreterlik mesleğini ulaşılabilecek en iyi seviyeye çıkartmaktır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın amacı, sağlık sektöründeki kamu kurum ve özel kuruluşlarda tercih edilen saygın, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı; hasta kaydı, tedavi kayıtları, taburculuk işlemleri ve dosyalama faaliyetlerini yürütme, tıbbi terminolojiyi bilme, iyi düzeyde bilgisayar kullanabilme, hastalıkların kodlamasını yapabilme görevlerini etkin bir şekilde yerine getirerek mesleki alanında yetkin bilgi seviyesine ulaşmış nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

 

DUYURULAR

Top