AZAMİ ÖĞRENİM SONU SINAVLARI HAKKINDA

AZAMİ ÖĞRENİM SONU SINAVLARI HAKKINDA

09 Aralık 2021

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, azami öğrenim süresi sona eren ve kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvurmaları halinde başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verileceği ile ilgili yazısı ilişiktedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinin (c) fıkrası gereğince kayıtlı oldukları diploma programının azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere başarısız oldukları derslerden iki ek sınav hakkı verilmektedir. Bu sınavların yapılmasına, önlisans programları için 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda, lisans programlarında da 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonunda başlanmıştır (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç). Bu bağlamda, üniversiteler arasında farklı uygulamaların önüne geçmek ve uygulamada birlik sağlamak adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca muhtelif zamanlarda konuya ilişkin değerlendirme yapılmış ve alınan kararlar üniversitelere gönderilmiştir. Söz konusu yazılarda belirtildiği üzere daha önce sınav hakkını kullananlara kaydı silinmiş olsa dahi yeniden sınav hakkı tanınmış ve başarısız olunan derslerin yanında devamsızlıktan kalınan ve hiç alınmayan derslerden de sınav hakkı verilmiştir. Bu bağlamda, Üniversitemiz birimlerinde yapılacak azami öğrenim sonu sınavları (ek sınav) hakkında Üniversitemiz birimleri arasında uygulama birliğinin sağlanması için anılan Kanun ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin yazılarına dayanarak hazırlanan uygulama ilkelerinin aşağıdaki şekilde uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

DUYURULAR

Top