Personel Formlar

PERSONEL FORMLAR (Formları indirmek için başlığı tıklayınız.)
MTSHMYO-01 Akademik Personel Görevlendirme Formu
MTSHMYO-02(a) Ders Telafisi Talep Dilekçesi
MTSHMYO-02(b) Ders Telafisi Bildirim Dilekçesi
MTSHMYO-03(a) Yurtdışına (Görevli) Çıkış İçin Muvafakat Talebi Dilekçesi
MTSHMYO-03(b) Yurtdışına (Yıllık İzinli) Çıkış İçin Muvafakat Talebi Dilekçesi
MTSHMYO-04 İzin ve Vekalet E-BYS İşlem Süreci
MTSHMYO-05 Ders Yükü Bildirim Formu
MTSHMYO-06 Ders Yoklama Çizelgesi
MTSHMYO-07 Sınav Tutanak Formu
MTSHMYO-08 Not Bildirim Formu
MTSHMYO-09 Tek-Çift Sınavı Not Bildirim Formu
MTSHMYO-10 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
MTSHMYO-11(a) Yrd.Doç.Dr. Görev Süresi Uzatımı Dilekçesi
MTSHMYO-11(b) Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı Dilekçesi
MTSHMYO-12 Jüri Üyeliği Ücret Dilekçesi
MTSHMYO-13 Araç Tahsis Talebi Formu
MTSHMYO-14 Kimyasal Madde ve Cam Malzeme Talep Formu
MTSHMYO-15 Sarf Malzeme Talep Formu
MTSHMYO-16 Taşınır Demirbaş Talep Formu
MTSHMYO-17 Aile Yardımı Bildirimi Formu
MTSHMYO-18 Asgari Geçim Aile Bildirimi Formu
MTSHMYO-19 Mal Bildirimi Formu
MTSHMYO-20 İlişik Kesme Formu
MTSHMYO-21(a) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi
MTSHMYO-21(b) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Puan Tablosu
MTSHMYO-22 Akademik Kimlik Talep Formu
MTSHMYO-23 Doçentlik Sınavı Değerlendirme Zarfı Teslim Dilekçesi
MTSHMYO-24 Yatay Geçiş Komisyonu Tutanak Formu
MTSHMYO-25 Staj Değerlendirme Komisyon Karar Tutanağı
MTSHMYO-26 Jüri Üyesi Ücret Talep Formu
MTSHMYO-27 Kurum Dışı Öğretim Elemanı Formu

 

 

 

 

DUYURULAR

Top