Sınav Kuralları

1. Öğrenciler sınava öğrenci kimlik kartı ile birlikte gelmeli ve kimlik kartlarını sınav süresince masa üzerinde bulundurmalıdırlar. Yanlarında kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
2.  Sınava giren öğrenciler, yoklama çizelgesi imzalanana kadar sınav salonunu terk etmeyecektir.
3. Sınav salonunun terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, sınavın bitiş saatine kadar bir daha sınav salonuna giremeyecektir.
4.Öğrenciler sınav salonlarındaki sıraların altında, üstünde vb yerlerde kitap, defter, ders notu vb. bulunduramaz. Yukarıda sayılan gereçlerin tümü sınav sonuna kadar ilgili dersin sorumlusunun belirtiği yerlere koymak zorundadırlar.
5. Öğrenciler ad ve soyadları ile öğrenci numaralarını soru ve cevap kâğıtlarına sınav başlamadan önce kurşun kalemle yazabilirler. Yoklama çizelgesini tükenmez veya dolmakalem ile imzalayacaklardır. Tükenmez veya dolmakalem bulundurma sorumluluğu öğrenciye aittir. Her ne sebeple olursa olsun kalem, silgi, cetvel vb. gibi araçların sınav esnasında alınıp verilmesi veya ortak kullanılması yasaktır.
6. Öğrenciler, ilgili dersin sorumlusunun izni olmadan sınav salonuna sözlük, hesap makinesi, hesap cetveli vb araçları getirmeyecek ve yanlarında bulundurmayacaktır.
7. Öğrencilerin sınav sırasında bir diğerinin kâğıdına bakması, etrafındakilerle konuşması, kâğıdını göstermesi yasaktır.
8. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları ve koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır.
9. Cep telefonları kesinlikle kapalı konumda tutulacaktır.  
10. Öğrenciler, sınav notlarını http://bys.ibu.edu.tr/ adresinden şifreleriyle öğrenebilirler.

DUYURULAR

Top